Supervisie

1. Wanneer

Wanneer men vragen heeft betreffende zijn of haar werk kan men beroep doen op coachingsgesprekken.

Coachingsgesprekken zijn aangewezen bij:
  • Werkproblemen
  • Organisatorische en werkinhoudelijke complexiteiten
  • Collegiale moeilijkheden
2. Werkwijze

Na aanmelding volgt een eerste verkennend gesprek waarin gezamelijk doelen worden geformuleerd en afspraken worden gemaakt over het coachingstraject.

3. Grondbeginselen

Ook in coachingsgesprekken wordt een systeemtheoretische insteek genomen, wat betekent dat individuele moeilijkheden altijd verbonden worden met de specifieke werkcontext en leefwereld van de betrokkene(n).