Bemiddeling

1. Wat is bemiddeling?

Tijdens begeleidingsgesprekken gaan alle betrokkenen samen op zoek naar oplossingen waar iedereen tevreden over kan zijn.Alle betrokkenen krijgen de gelegenheid om hun noden, wensen en gevoelens op een rustige manier kenbaar te maken. De bemiddelaar kiest geen partij, maar bevordert de communicatie en schept een kader waarin oplossingen mogelijk worden.Het is de bedoeling dat je zelf , onder begeleiding van een bemiddelaar,werkt aan een overeenkomst waarin iedereen zich kan vinden. Op die manier maakt bemiddeling een constructief gesprek mogelijk. Het bemiddelingsakkoord wordt schriftelijk vastgelegd en kan eventueel door een rechter of notariƫle akte bekrachtigd worden.

Enkele voorbeelden van bemiddeling:

  • bemiddeling in familiezaken: oa. erfeniskwesties
  • ouderschapsbemiddeling
  • echtscheidingsbemiddeling

Omdat bemiddeling meestal op korte termijn tot een akkoord leidt, blijven de kosten beperkt.

2. Werkwijze
Na een telefonisch contact wordt een eerste afspraak geregeld. Tijdens een eerste contact vindt er een verkennend gesprek plaats. Het is de bedoeling dat alle betrokkenen de kans krijgen het probleem te schetsen en hun wensen en noden uitleggen. Vanuit die gegevenheid gaan we samen op zoek naar een bemiddelingsakkoord waarin iedereen zich kan vinden.
3. Grondbeginselen en visie

Vanuit meerzijdige partijdigheid trachten we te komen tot een gezamelijke overeenkomst. Bij bemiddeling zijn er geen winnaars of verliezers. Het bemiddelingsakkoord is immers een gezamelijke overeenkomst.

4. Concrete werkwijze

Het eerste contact is een verkennend gesprek. De mogelijkheden en beperkingen van bemiddeling worden uitgelegd en we gaan kijken hoe we de betrokken anderen van de vraag naar bemiddeling op de hoogte brengen.De bedoeling is dat alle betrokkenen de gelegenheid krijgen om het probleem te schetsen en hun noden en wensen kenbaar kunnen maken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de begeleiding, de duur en de kosten. Tijdens begeleidingsgesprekken gaan alle betrokkenen samen op zoek naar oplossingen waar iedereen tevreden over kan zijn.

Alle betrokkenen krijgen de gelegenheid om hun noden, wensen en gevoelens op een rustige manier kenbaar te maken. De bemiddelaar kiest geen partij, maar bevordert de communicatie en schept een kader waarin oplossingen mogelijk worden.Het is de bedoeling dat je zelf , onder begeleiding van een bemiddelaar,werkt aan een overeenkomst waarin iedereen zich kan vinden.Op die manier maakt bemiddeling een constructief gesprek mogelijkHet bemiddelingsakkoord wordt schriftelijk vastgelegd en kan eventueel door een rechter of notariƫle akte bekrachtigd worden.